Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Program Hakkında


Eğitim Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı, Türk Eğitim Sisteminin ihtiyaç duyduğu 21. yüzyılın lider eğitim yönetici ve deneticilerini yetiştirmek ve mesleki gelişimlerine bilimsel destek sağlamaktır. Bu amaçla, yüz yüze lisansüstü eğitim almak isteyip, fiziksel koşulları uygun olmayan yönetici ve denetici adaylarına uzaktan eğitimle bu hizmeti sunar. Eğitimler internet üzerinden yürütülmekte olup program süresi 3 yarıyıldır.

Başvuru tarihleri, program içeriği, dersler ve ücret gibi bilgileri Eğitim Bilimleri Enstitüsü web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Posted in Programlar Kategorisi.