Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Program Hakkında


Günümüzde Sigortacılık, bireyler ve örgütlerde oluşacak risklere karşı korunma ve risklerin yönetimi olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla sigortacılık disiplini, gerek birey gerekse de işletmelerin sahip oldukları menfaatleri ve bunların ekonomik kayıplarından korunma yöntemlerini sistematik bir şekilde ele alan, sigorta edilebilir menfaatler için en uygun sigorta çözümlerini sunan ve sigortacılıkla ilgili hasar, fiyatlama ve satış konularında teknik donanım sağlayan bir çalışma alanıdır. Sigortacılık sektörünün oldukça ilerlediği ve uluslararası alanlara yayıldığı bilinmektedir. Ülkemizde de bu alanda gelişmeleri yakalamak ve rekabet edebilecek düzeye gelmek zorundadır. Bölümümüz, sigorta sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında yeterli bilgi birikimine sahip ve donanımlı uzman elemanlar yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Başvuru tarihleri, program içeriği, dersler ve ücret gibi bilgileri Sosyal Bilimler Enstitüsü web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Posted in Programlar Kategorisi.