Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Program Hakkında


Günümüzde Sigortacılık, bireyler ve örgütlerde oluşacak risklere karşı korunma ve risklerin yönetimi olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla sigortacılık disiplini, gerek birey gerekse de işletmelerin sahip oldukları menfaatleri ve bunların ekonomik kayıplarından korunma yöntemlerini sistematik bir şekilde ele alan, sigorta edilebilir menfaatler için en uygun sigorta çözümlerini sunan ve sigortacılıkla ilgili hasar, fiyatlama ve satış konularında teknik donanım sağlayan bir çalışma alanıdır. Sigortacılık sektörünün oldukça ilerlediği ve uluslararası alanlara yayıldığı bilinmektedir. Ülkemizde de bu alanda gelişmeleri yakalamak ve rekabet edebilecek düzeye gelmek zorundadır. Bölümümüz, sigorta sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında yeterli bilgi birikimine sahip ve donanımlı uzman elemanlar yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Başvuru Koşulları ve Tarihleri


 • Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak (Yurtdışında öğrenim görenlerin diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış olmalı)
 • Adayların ALES ve Yabancı Dil puanına gerek yoktur.
 • Başvuru için 2 adet fotoğraf gereklidir.

Not: Programa öğrenci alımı henüz başlanmamıştır.

Öğretim Dili, Süresi ve Ücreti


Öğretim dil Türkçe’dir. Öğretim süresi en az 3 yarı yıldır. ilk iki yarı yılda zorunlu ve seçmeli dersler, son yarıyılda ise derslere ek olarak dönem projesi dersi alınır.

 • I. yarı yılda 3 seçmeli 1 zorunlu ders (toplam 40 AKTS)
 • II yarıyılda 3 seçmeli 1 zorunlu ders (toplam 40 AKTS)
 • III. yarıyılda 2 seçmeli ve 1 proje dersi (toplam 20 AKTS)

Öğretim ücreti daha sonra ilan edilecektir.

Öğretim Biçimi


 • Öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.
 • Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden katılacaklardır.
 • Derslerin içerikleri, ödevler ve diğer materyaller için Uzaktan Öğretim Sistemi‘ni kullanılacaktır.
 • Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans yapılacaktır.
 • Öğrenciler her yarı yıl sonunda final sınavları için Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne geleceklerdir.

Dersler


1. Yıl 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SRU 505 Sigorta Hukuku 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders I 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders II 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders III 3 3 10
Toplam 12 12 40
1. Yıl 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SRU 502 Sigorta İstatistiği 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders IV 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders V 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders VI 3 3 10
Toplam 12 12 40
2. Yıl 3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SRU XXX Seçmeli Ders VII 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders VIII 3 3 10
SRU 598 Dönem Projesi 20
Toplam 6 6 40
Posted in Programlar Kategorisi.