Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Program Hakkında


Günümüzde Sigortacılık, bireyler ve örgütlerde oluşacak risklere karşı korunma ve risklerin yönetimi olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla sigortacılık disiplini, gerek birey gerekse de işletmelerin sahip oldukları menfaatleri ve bunların ekonomik kayıplarından korunma yöntemlerini sistematik bir şekilde ele alan, sigorta edilebilir menfaatler için en uygun sigorta çözümlerini sunan ve sigortacılıkla ilgili hasar, fiyatlama ve satış konularında teknik donanım sağlayan bir çalışma alanıdır. Sigortacılık sektörünün oldukça ilerlediği ve uluslararası alanlara yayıldığı bilinmektedir. Ülkemizde de bu alanda gelişmeleri yakalamak ve rekabet edebilecek düzeye gelmek zorundadır. Bölümümüz, sigorta sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında yeterli bilgi birikimine sahip ve donanımlı uzman elemanlar yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Başvuru Koşulları ve Tarihleri


 • Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak (Yurtdışında öğrenim görenlerin diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış olmalı)
 • Adayların ALES ve Yabancı Dil puanına gerek yoktur.
 • Başvuru için 2 adet fotoğraf gereklidir.

Not: Programa öğrenci alımı henüz başlanmamıştır.

Öğretim Dili, Süresi ve Ücreti


Öğretim dil Türkçe’dir. Öğretim süresi en az 3 yarı yıldır. ilk iki yarı yılda zorunlu ve seçmeli dersler, son yarıyılda ise derslere ek olarak dönem projesi dersi alınır.

 • I. yarı yılda 3 seçmeli 1 zorunlu ders (toplam 40 AKTS)
 • II yarıyılda 3 seçmeli 1 zorunlu ders (toplam 40 AKTS)
 • III. yarıyılda 2 seçmeli ve 1 proje dersi (toplam 20 AKTS)

Öğretim ücreti daha sonra ilan edilecektir.

Öğretim Biçimi


 • Öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.
 • Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden katılacaklardır.
 • Derslerin içerikleri, ödevler ve diğer materyaller için Uzaktan Öğretim Sistemi‘ni kullanılacaktır.
 • Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans yapılacaktır.
 • Öğrenciler her yarı yıl sonunda final sınavları için Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne geleceklerdir.

Dersler


1. Yıl 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SRU 505 Sigorta Hukuku 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders I 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders II 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders III 3 3 10
Toplam 12 12 40
1. Yıl 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SRU 502 Sigorta İstatistiği 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders IV 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders V 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders VI 3 3 10
Toplam 12 12 40
2. Yıl 3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SRU XXX Seçmeli Ders VII 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders VIII 3 3 10
SRU 598 Dönem Projesi 20
Toplam 6 6 40

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Program Hakkında


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  (BÖTE) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, eğitim teknolojileri alanında uzmanlık kazanmak isteyen herkese yönelik düzenlenmiş akademik bir programdır. Program eğitim ve öğretim teknolojileri alanlarında teorik ve pratik bilgi ve becerileri uzaktan eğitim yöntemi ile öğrencilere sunmayı amaçlamaktadır. Bütün alanlardan öğretmen ve öğretmen adayları ile farklı mesleklerde eğitim çalışmalarında teknoloji entegrasyonu konusunda uzmanlık kazanmak isteyen herkese hitap etmektedir.

Başvuru Koşulları ve Tarihleri


 • Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak (Yurtdışında öğrenim görenlerin diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış olmalı)
 • Adayların ALES ve Yabancı Dil puanına gerek yoktur.
 • Başvuru için 2 adet fotoğraf gereklidir.

Öğretim Dili, Süresi ve Ücreti


 • Öğretim dil Türkçe’dir.
 • Öğretim süresi 3 yarı yıldır. ilk iki yarı yılda zorunlu ve seçmeli dersler, son yarıyılda ise derslere ek olarak bitirme projesi dersi alınır.
  • I. yarı yılda 3 zorunlu 1 seçmeli ders (toplam 12 kredi)
  • II yarıyılda 3 zorunlu 1 seçmeli ders (toplam 12 kredi)
  • III. yarıyılda 1 zorunlu, 1 seçmeli ve 1 proje dersi (toplam 6 kredi)
 • Öğretim ücreti 2017-2018 Güz dönemi için toplam ( 3 yarıyıl toplamı) 9750 TL’dir. Dönem başlarında alınan derslerin toplam kredilerine göre ücret ödenir. Kredi başına 300 TL, proje dersi başına da 750 TL ödenir.
  • I. Dönem 4 ders toplam 12 kredi
  • II. Dönem 4 ders toplam 12 kredi
  • III. Dönem 2 ders toplam 6 kredi + 1 proje dersi

Dersler

Öğretim Biçimi


 • Öğretim uzaktan öğretim şeklinde yapılacaktır.
 • Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden katılacaklardır.
 • Derslerin içerikleri, ödevler ve diğer materyaller için Uzaktan Eğitim Sistemi‘ni kullanılacaktır.
 • Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans yapılacaktır.
 • Öğrenciler her yarı yıl sonunda final sınavları için Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne geleceklerdir.

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

EYDU Başvuru Koşulları


Aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak:

 1. Eğitim Fakültesinden mezun olmak.
 2. Üniversitelerden öğretmenlik formasyonu için sertifika programını veya ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olmak.

EYDU Ders İcerikleri


EĞİTİM YÖNETİMİ  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM)

EYDU 641 Örgütsel Davranış                                                                   ( 3 0 3 / 7)

Örgütsel davranış alanı, örgütsel yaklaşımlar, örgüt içindeki grupları ve bireylerin davranışlarını etkileyen, kişilik, motivasyon, örgütsel iklim, iletişim, liderlik, iş doyumu, moral, çalışma, problem çözme ve stresle başa çıkma yöntemleri, örgütsel etkililik ile örgütsel değişmedir.

EYDU 643 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama                           ( 3 0 3 / 7)

Yönetim ve eğitim yönetiminin tanımı, belli başlı yönetim kuramları ve görüşler, kuramların gelişme yönü, yönetim kuramlarına karşılaştırmalı bakış, yönetim süreçleri, yönetimin eğitim sistemindeki önemi, eğitim sisteminin amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi, iyi bir eğitim yönetiminin özellikleri.

EYDU 645 Eğitim Denetimi                                                                      ( 3 0 3 / 7)

Denetim ve eğitim denetiminin tanımı, belli başlı denetim kuramları ve görüşler, kurumların gelişme yönü, denetim kurumlarına karşılaştırmalı bakış, eğitim denetiminde danışmanlık, rehberlik, kontrol inceleme, soruşturma yönü, denetimin eğitim sistemini, amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi.

EYDU 642 Araştırma Teknikleri                                                              ( 3 0 3 / 7)

Araştırma tipleri, problem, hipotez veya alt problemler, amaç, önem sınırlılıklar, varsayımlar, araştırma modelleri, evren ve örneklem, toplama yöntemleri, verilerin analizi, bir araştırma önerisi hazırlama.

EYDU 644 Eğitim İstatistiği                                                                      ( 3 0 3 / 7)

Parametrik ve parametrik olmayan testler, parametrik test çözümleme yöntem ve teknikleri, parametrik olmayan test çözümleme yöntem ve teknikleri, regresyon ve korelasyon, uygulamalı işlenecek ve sonuçların yorumu ayrıntılarla ele alınacaktır.

EYDU 646 Okul Yönetimi                                                                         ( 3 0 3 /7)

Eğitim sistemi ve okullar, eğitim yönetimi, okul yönetimi, personel hizmetleri, öğrenci hizmetleri, öğretim ile ilgili hizmetler, eğitim ile ilgili hizmetler, okul işletmesi

EYDU 648 Eğitimsel Liderlik                                                                    ( 3 0 3 / 7)

Yönetim ve liderlik, liderlik kuramları, okul yönetiminde liderlik ve lider olarak okul yöneticisi, eğitimsel liderlik yaklaşımlarının okul yönetimine yansıması, etkili okulun özellikleri ve öğretimsel liderlik, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları konularından oluşmaktadır.

EYDU 647 Yükseköğretim Yönetimi                                                      ( 3 0 3 / 7)

Dünyada ve Türkiye’de yükseköüretim yönetim sistemleri ve modelleri, yükseköğretimde liderlik ve yönetim, yükseköğretimde araştırma konuları, yükseköğretimde sorunlar ve çözümler.

EYDU 673 Proje                                                                                         ( 0 2 0 /20)

Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bir araştırma yapıp raporlaştırma.

EYDU 670 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi                                         ( 3 0 3 / 7)

Kalite ve toplam kalite ile ilgili temel çalışmalar, toplam kalite yönetimi, toplam kalite kültürü, toplam kalite liderliği, toplam kalite örgütlerinde takım çalışması, kalite geliştirmede araçlar ve teknikler, eğitimde toplam kalite yönetimi.

EYDU 661 Eğitim ve Kalkınma                                                                ( 3 0 3 / 7)

Eğitimin tanımı, kalkınmanın tanımı, kalkınmayla eğitim ilişkisi, belli başlı kalkınma modelleri ve dengeli kalkınma, eğitim-ekonomi-kalkınma insan gücü ilişkisi, Türkiye’de kalkınma planları, belli başlı ülkelerdeki eğitim- plan-kalkınma modelleri, eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı, eğitim iktisadi kalkınma Türkiye’de eğitim ve iktisadi kalkınma ve eğitim hizmeti.

EYDU 667 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi                                            ( 3 0 3 / 7)

Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemleri, yönetim biçimleri, süreçleri ve uygulamalarının alan uygulamalarının alan araştırmaları incelenerek Türkiye’deki eğitim sistemiyle karşılaştırmalar yapılacaktır.

EYDU 662 Örgütsel İletişim                                                                      ( 3 0 3 / 7)

Etkileme kuramları, iletişim kuramları ve etkileme, iletişim süreci, öğeleri, türleri ve ast-üst ilişkileri, kişiler arası iletişim ve etkileme, kişiler arası iletişimi etkileyen faktörler iletişim becerileri, iletişim ve toplum, iletişim engelleri. Bir iletişim süreci olarak öğretmen-öğrenme süreci.

EYDU 664 Örgütsel Değişim                                                                     ( 3 0 3 / 7)

Bu dersin içeriğini değişim kavramı, değişim teknikleri ve değişim yönetimi oluşturulacaktır.

EYDU 666 Denetimde Gelişmeler                                                             ( 3 0 3 / 7)

Denetmenlere yüklenen yeni roller, denetimdeki yeni gelişmeler, denetmenin öğretimsel liderlik rolü, denetimle ilgili yapılan araştırmalar.

EYDU 668 Eğitim Planlaması                                                                   ( 3 0 3 /7)

Eğitim planlamasının neden gerekli olduğu, eğitimde fırsat ve olanak eşitliği, eğitim planlaması yaklaşımları, eğitimin getirisi, eğitim planlamasına ilişkin eğilim ve görüşler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

EYDU 660 Sınıf Yönetimi                                                                         ( 3 0 3 / 7)

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disipline ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu öğrenmeye uygun ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

 

EYDU 663 Eğitimde Teknoloji Kullanımı                                                           ( 3 0 3 /7)

Bu derste teknoloji kavramı, eğitimde uygulanan teknolojik programlardan örnekler, sınıf teknoloji sistemlerinin genel özellikleri, materyal geliştirmede teknoloji, yeni gelişen teknolojiler ve teknolojiyi eğitime entegre etmede yaşanan yönetsel ve diğer sorunların tartışılmasına yer verilecektir.

EYDU 665 İnsan Kaynakları Yönetimi                                                   ( 3 0 3 / 7)

Eğitim kurumlarındaki insan kaynaklarının yönetimi için gerekli beceri ve bilgilerin kazandırılması. Özellikle eğitim ve okul yönetiminde insan kaynakları yaklaşımı, insan kaynaklarının artan rolleri, İKY’de insan, örgüt ve yönetim anlayışı, İKY’nin amaçları, işlevleri (seçme, yetiştirme, geliştirme, koruma, ödeme), ilkeleri(yeterlik, kariyer, eşitlik, güvence, yansızlık) planlaması konularının teorik ve uygulamalı şekilde incelenmesi ve Türk Milli-Eğitim sisteminde İKY ve sorunları.

EYDU 669 Eğitimde Program Geliştirme                                                ( 3 0 3 / 7)

Program Ve İlgili Temel Kavramlar, Program Geliştirmede Yaklaşımlar, Program Geliştirmenin Aşamaları, Program Değerlendirme, İlgili Alanda Geliştirilmiş Programların Değerlendirilmesi, İlgili Alanda Bir Taslak Programı Geliştirme Çalışmaları.

EYDU 649     Nitel Araştırma Teknikleri                                                 (3 0 3 / 7)

Bu dersin amacı, öğrencilerin nitel araştırma hakkında iç görü kazanmalarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra, nitel araştırma teknikleri kullanılarak öğrencilere araştırma yaptırtmak ve yayınlatmak amaçlanmaktadır.

 

Öğretim Biçimi

 • Öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.
 • Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden katılacaklardır.
 • Derslerin içerikleri, ödevler ve diğer materyaller için Uzaktan Öğretim Sistemi‘ni kullanılacaktır.
 • Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans yapılacaktır.
 • Öğrenciler her yarı yıl sonunda final sınavları için Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne geleceklerdir.

 

EYDU Eğitim Programı


EĞİTİM YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

(UZAKTAN ÖĞRETİM)

I. Yarıyıl

 

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
EYDU 641 Örgütsel Davranış 3 0 3 7
EYDU 643 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulamalar 3 0 3 7
EYDU 645 Eğitim Denetimi 3 0 3 7
EYDU XXX Seçmeli 3 0 3 7
EYDUXXX Seçmeli 3 0 3 7
Toplam 15 0 15 35

 

II. Yarıyıl

 

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
EYDU 642 Araştırma Teknikleri 3 0 3 7
EYDU 644 Eğitim İstatistiği 3 0 3 7
EYDU XXX Seçmeli 3 0 3 7
EYDU XXX Seçmeli 3 0 3 7
EYDU XXX Seçmeli 3 0 3 7
Toplam 15 0 15 35

 

III. Yarıyıl

 

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
EYDU 673 Proje 0 2 0 20
Toplam 0 2 0 20
Genel Toplam 30 2 30 90

Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI- UZAKTAN ÖĞRETİM

Program Hakkında

Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bankacılık ve finans alanında çalışan / çalışacak kişilerin niteliklerini artırmayı, bilgilerini güncellemeyi, uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemelerini sağlamayı ve bunları sağlarken de zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Program finans sektörüne ilgi duyan herkese hitap edecek şekilde hazırlanmıştır.

Başvuru Koşulları ve Tarihleri

 • Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak (Yurtdışında öğrenim görenlerin diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış olmalı)
 • Adayların ALES ve Yabancı Dil puanına gerek yoktur.
 • Başvuru için 2 adet fotoğraf gereklidir.

Öğretim Dili, Süresi ve Ücreti

 • Öğretim dil Türkçe’dir.
 • Öğretim süresi en az 3 yarı yıldır. ilk iki yarı yılda zorunlu ve seçmeli dersler, son yarıyılda ise derslere ek olarak bitirme projesi dersi alınır.

I. yarı yılda 2 zorunlu 2 seçmeli ders (toplam 12 kredi)

II. yarıyılda 2 zorunlu 2 seçmeli ders (toplam 12 kredi)

III. yarıyılda 3 seçmeli ve 1 proje dersi (toplam 9 kredi)

 

Dersler

1. Yıl
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
BFU 551 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 3 10
BFU 553 Bankacılık Hukuku 3 3 10
BFU XXX Seçmeli Ders I 3 3 10
BFU XXX Seçmeli Ders II 3 3 10
Toplam 12 12 40
1. Yıl
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
BFU 552 Finansal Yönetim 3 3 10
BFU 554 Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi 3 3 10
BFU XXX Seçmeli Ders III 3 3 10
BFU XXX Seçmeli Ders IV 3 3 10
Toplam 12 12 40
2. Yıl
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
BFU XXX Seçmeli Ders V 3 3 10
BFU XXX Seçmeli Ders VI 3 3 10
BFU XXX Seçmeli Ders VII 3 3 10
BFU 580 Dönem Projesi 10
Toplam 9 9 40

 

Öğretim Biçimi

 • Öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.
 • Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden katılacaklardır.
 • Derslerin içerikleri, ödevler ve diğer materyaller için Uzaktan Öğretim Sistemi‘ni kullanılacaktır.
 • Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans yapılacaktır.
 • Öğrenciler her yarı yıl sonunda final sınavları için Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne geleceklerdir.

 

Ders Listesi:

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Eğitmen T U K AKTS
BFU 551 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
BFU 552 Finansal Yönetim Prof. Dr. Halil SARIASLAN 3 3 10
BFU 553 Bankacılık Hukuku Doç. Dr. Adalet HAZAR 3 3 10
BFU 554 Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
BFU 580 Dönem Projesi 10

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Eğitmen T U K AKTS
BFU 555 Banka Muhasebesi Doç. Dr. Deniz UMUT ERHAN 3 3 10
BFU 556 Finansal Tablolar Analizi Doç. Dr. Adalet HAZAR 3 3 10
BFU 557 Banka Bilanço Analizi Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
BFU 558 Bankacılıkta Risk Yönetimi Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
BFU 559 Menkul Kıymet Yatırımları ve Portföy Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP 3 3 10
BFU 560 Türev Piyasalar Yrd. Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP 3 3 10
BFU 561 Banka İşlemleri ve Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Burcu GÜROL 3 3 10
BFU 562 Bankacılıkta Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Burcu GÜROL 3 3 10
BFU 563 Banka Denetimi Doç. Dr. Adalet HAZAR 3 3 10
BFU 564 Uluslararası Finansal Piyasalar Doç. Dr. Onur SUNAL 3 3 10
BFU 565 Sermaye Piyasaları Hukuku Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
BFU 566 Para Politikası ve Merkez Bankacılığı Doç. Dr. Onur SUNAL 3 3 10
BFU 567 Bankacılık Etik İlkeleri Prof. Dr. Ali HALICI 3 3 10
BFU 568 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Şeref HOŞGÖR 3 3 10
BFU 569 Bankacılıkta Güncel Konular Yrd. Doç. Dr. Nihat DAĞISTAN 3 3 10
BFU 570 Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması Yrd. Doç. Dr. Nihat DAĞISTAN 3 3 10

 

İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Program Hakkında

 İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı; katılımcılara günümüzde artan rekabetçi, dinamik ve teknoloji yoğun iş ortamlarında karşılaşılan sorunların üstesinden gelerek karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla işletme yönetimi alanında bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Programın hedef kitlesi, özellikle yoğun iş temposu ve ulaşım sıkıntıları gibi belli nedenlerden dolayı işletme yönetimi alanında örgün eğitim imkanlarından yararlanamayan yönetici ve yönetici adaylarıdır.

Başvuru Koşulları ve Tarihi

 • Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak (Yurtdışında öğrenim görenlerin diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış olmalı)
 • Adayların ALES ve Yabancı Dil puanına gerek yoktur.
 • Başvuru için 2 adet fotoğraf gereklidir.
 • Başvurular, 01.2018 Cuma günü saat 17.00’e kadar yapılacaktır.

 

Öğretim Dili ve Süresi

 • Öğretim dil Türkçe’dir.
 • Öğretim süresi, 3 yarıyıldır. Program kapsamında; zorunlu ve seçmeli derslerin yanısıra, son yarıyılda derslere ek olarak bitirme projesi dersi alınır.

I. yarıyılda 4 zorunlu ders (toplam 12 kredi)

II. yarıyılda 1 zorunlu ve 3 seçmeli ders (toplam 12 kredi)

III. yarıyılda 2 seçmeli ve 1 proje dersi (toplam 6 kredi)

 

Dersler

1. Yıl –  1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
İŞLU 521 Muhasebe İlkeleri 3 3 8
İŞLU 556 İstatistik 3 3 8
İŞLU 569 Örgütsel Davranış 3 3 8
İŞLU 570 Pazarlama Yönetimi 3 3 8
Toplam 12 12 32
1. Yıl – 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
İŞLU 558 İşletme Finansı 3 3 8
İŞLU XXX Seçmeli Ders I 3 3 8
İŞLU XXX Seçmeli Ders II 3 3 8
İŞLU XXX Seçmeli Ders III 3 3 8
Toplam 12 12 32
2. Yıl – 3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
İŞLU XXX Seçmeli Ders IV 3 3 8
İŞLU XXX Seçmeli Ders V 3 3 8
İŞLU 508 Dönem Projesi 16
Toplam 6 6 32

 

 

Öğretim Biçimi

Öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.

◾Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden katılacaklardır.

◾Derslerin içerikleri, ödevler ve diğer materyaller için Uzaktan Öğretim Sistemi’ni kullanılacaktır.

◾Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans yapılacaktır.

Öğrenciler her yarıyıl sonunda final sınavları için Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne geleceklerdir.

 

Ders Listesi:

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Eğitmen T U K AKTS
İŞLU 508 Dönem Projesi 0 0 0 16
İŞLU 521 Muhasebe İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Soner GÖKTEN 3 3 8
İŞLU 556 İstatistik Doç. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU 3 3 8
İŞLU 558 İşletme Finansı Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU 3 3 8
İŞLU 569 Örgütsel Davranış Prof. Dr. Nejat BASIM 3 3 8
İŞLU 570 Pazarlama Yönetimi Prof. Dr. Zeliha ESER 3 3 8

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Eğitmen T U K AKTS
İŞLU 522 Vadeli İşlem Piyasaları Dr. Ayhan ALGÜNER 3 3 8
İŞLU 534 Tüketici Davranışları Yrd. Doç. Dr. Selay ILGAZ SÜMER 3 3 8
İŞLU 536 Uluslararası Pazarlama Doç.Dr. Feride Bahar KURTULMUŞOĞLU 3 3 8
İŞLU 565 İnsan Kaynakları Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇAKAR 3 3 8
İŞLU 572 Sayısal Yöntemler Prof. Dr. İsmail ERDEM 3 3 8
İŞLU 573 Stratejik Yönetim Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU 3 3 8
İŞLU 575 Üretim ve İşlemler Yönetimi Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN 3 3 8

 

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

 

Program hakkında

Sağlık Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, yüksek bilgi ve beceriye sahip sağlık işletmecileri yetiştirmektedir. Bu programda öğrenciler toplum sağlığını geliştirmek üzere sağlık sektöründeki uygulamaları ve teorik çerçeveyi içinde barındıran sağlam bir bilgi temeli ve güçlü bir yabancı dil becerisi kazanırlar.

 

Başvuru Koşulları ve Tarihleri

 • Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak (Yurtdışında öğrenim görenlerin diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış olmalı)
 • Adayların ALES ve Yabancı Dil puanına gerek yoktur.
 • Başvuru için 2 adet fotoğraf gereklidir.

Öğretim Dili, Süresi ve Ücreti

 • Öğretim dil Türkçe’dir.
 • Öğretim süresi en az 3 yarı yıldır. ilk iki yarı yılda zorunlu ve seçmeli dersler, son yarıyılda ise derslere ek olarak bitirme projesi dersi alınır.
 1. yarı yılda 2 zorunlu 2 seçmeli ders (toplam 12 kredi)
 2. yarıyılda 2 zorunlu 2 seçmeli ders (toplam 12 kredi)

III. yarıyılda 1 zorunlu 1 seçmeli ve 1 proje dersi (toplam 6 kredi)

Öğretim Biçimi

 • Öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.
 • Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden katılacaklardır.
 • Derslerin içerikleri, ödevler ve diğer materyaller için Uzaktan Öğretim Sistemi‘ni kullanılacaktır.
 • Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans yapılacaktır.
 • Öğrenciler her yarı yıl sonunda final sınavları için Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne geleceklerdir.
 Program Ders Listesi D U K AKTS Kredi  
Zorunlu Dersler  
1.    Dönem  
SYUP501 ÇAĞDAŞ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 3 3 8 Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı
SYUP503 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM 3 3 8 Prof. Dr. Nermin Özgülbaş
* Seçmeli ders 3 3 8
* Seçmeli Ders 3 3 8
2.    Dönem  
SYUP502 SAĞLIK EKONOMİSİ 3 3 8 Prof. Dr. Simten Malhan
SYUP504 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 3 8 Yrd. Doç. Dr. Rukiye Numanoğlu Tekin
Seçmeli ders 3 3 8
Seçmeli ders 3 3 8
3.    Dönem  
SYUP505 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM 3 3 8 Prof. Dr. Simten Malhan
Seçmeli Ders 3 3 8
SYUP507 PROJE 20
Seçmeli Dersler  
SYUP509 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3 3 8 Prof. Dr. Meriç Çolak
SYUP510 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA 3 3 8 Yrd. Doç. Dr. Rukiye Numanoğlu Tekin
SYUP511 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER 3 3 8 Prof. Dr. Korkut Ersoy
SYUP512 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 3 8 Prof. Dr. Şahin kavuncubaşı
*SYUP513 SAĞLIK POLİTİKASI VE SAĞLIK SİGORTACILIĞI 3 3 8 Yrd. Doç. Dr. Fikriye Yılmaz
SYUP514 SAĞLIKTA GÜNCEL KONULAR 3 3 8 Yrd. Doç. Rukiye Numanoğlu Tekin
*SYUP515 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KALİTE VE AKREDİTASYON 3 3 8 Prof. Dr. Simten Malhan
SYUP516 YÖNETİM EPİDEMİYOLOJİSİ 3 3 8 Prof. Dr. Meriç Çolak
SYUP517 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE TASARIM 3 3 8 Prof. Dr. Ünsal Sığrı

Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

SERMAYE PİYASALARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI- UZAKTAN ÖĞRETİM

Program Hakkında

Sermaye piyasaları alanı, son yıllarda çok popüler olan ve finansal piyasalardaki gelişmelere paralel olarak nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyan bir alandır. Sermaye Piyasası Kurumu 2002 yılı Eylül ayından itibaren sermaye piyasaları alanında müşteriyi bilgilendirerek hizmet sunacak kişiler için Lisanslama sınavı uygulamasını getirmiş, bu alanda çalışan kişilerin lisanslı olma uygulamasını başlatmıştır. Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın ders planlaması yapılırken lisanslama sınav kapsamı da dikkate alınmıştır. Program konuya ilgi duyan ve ihtiyaç hisseden her kesimin ihtiyaçlarını karşılama amacı gütmektedir.

 

Başvuru Koşulları ve Tarihleri

 • Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak (Yurtdışında öğrenim görenlerin diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış olmalı)
 • Adayların ALES ve Yabancı Dil puanına gerek yoktur.
 • Başvuru için 2 adet fotoğraf gereklidir.

 

Öğretim Dili, Süresi ve Ücreti

 • Öğretim dil Türkçe’dir.
 • Öğretim süresi en az 3 yarı yıldır. ilk iki yarı yılda zorunlu ve seçmeli dersler, son yarıyılda ise derslere ek olarak bitirme projesi dersi alınır

I. yarı yılda 2 zorunlu 2 seçmeli ders (toplam 12 kredi)

II yarıyılda 2 zorunlu 2 seçmeli ders (toplam 12 kredi)

III. yarıyılda 3 seçmeli ve 1 proje dersi (toplam 9 kredi)

 

Dersler

1. Yıl
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SPU 501 Sermaye Piyasası Mevzuatı 3 3 10
SPU 502 Yatırım Kuruluşları 3 3 10
SPU XXX Seçmeli Ders I 3 3 10
SPU XXX Seçmeli Ders II 3 3 10
Toplam 12 12 40
1. Yıl
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SPU 503 Sermaye Piyasası Araçları 3 3 10
SPU 504 Takas ve Operasyon İşlemleri 3 3 10
SPU XXX Seçmeli Ders III 3 3 10
SPU XXX Seçmeli Ders IV 3 3 10
Toplam 12 12 40
3. Dönem
Ders Kodu
Ders Adı T U K AKTS
SPU XXX Seçmeli Ders V 3 3 10
SPU XXX Seçmeli Ders VI 3 3 10
SPU XXX Seçmeli Ders VII 3 3 10
SPU 591 Dönem Projesi 10
Toplam 9 9 40

 

Öğretim Biçimi

 • Öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.
 • Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden katılacaklardır.
 • Derslerin içerikleri, ödevler ve diğer materyaller için Uzaktan Öğretim Sistemi‘ni kullanılacaktır.
 • Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans yapılacaktır.
 • Öğrenciler her yarı yıl sonunda final sınavları için Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne geleceklerdir.

 

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Eğitmen T U K AKTS
SPU 501 Sermaye Piyasası Mevzuatı Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
SPU 502 Yatırım Kuruluşları Doç. Dr. Adalet HAZAR 3 3 10
SPU 503 Sermaye Piyasası Araçları Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
SPU 504 Takas ve Operasyon İşlemleri Doç. Dr. Adalet HAZAR 3 3 10
SPU 591 Dönem Projesi 10

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Eğitmen T U K AKTS
SPU 511 Finansal Piyasalar Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
SPU 512 Finansal Yönetim ve Analiz Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP 3 3 10
SPU 513 Ekonomik Göstergeler, Analizi ve Yorumu Yrd. Doç. Dr. Nihat DAĞISTAN 3 3 10
SPU 514 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Prof. Dr. Halil SARIASLAN 3 3 10
SPU 515 Ticaret Hukuku Uygulamaları Dr. Sezercan BEKTAŞ 3 3 10
SPU 516 Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN 3 3 10
SPU 517 Muhasebe ve Finansal Raporlama Doç. Dr. Deniz UMUT ERHAN 3 3 10
SPU 518 Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP 3 3 10
SPU 519 Kredi ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
SPU 520 Gayrimenkul Değerleme Doç. Dr. Adalet HAZAR 3 3 10
SPU 521 Gayrimenkul Mevzuatı Dr. Sezercan BEKTAŞ 3 3 10
SPU 522 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi Doç. Dr. Deniz UMUT ERHAN 3 3 10