Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Program Hakkında


Günümüzde Sigortacılık, bireyler ve örgütlerde oluşacak risklere karşı korunma ve risklerin yönetimi olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla sigortacılık disiplini, gerek birey gerekse de işletmelerin sahip oldukları menfaatleri ve bunların ekonomik kayıplarından korunma yöntemlerini sistematik bir şekilde ele alan, sigorta edilebilir menfaatler için en uygun sigorta çözümlerini sunan ve sigortacılıkla ilgili hasar, fiyatlama ve satış konularında teknik donanım sağlayan bir çalışma alanıdır. Sigortacılık sektörünün oldukça ilerlediği ve uluslararası alanlara yayıldığı bilinmektedir. Ülkemizde de bu alanda gelişmeleri yakalamak ve rekabet edebilecek düzeye gelmek zorundadır. Bölümümüz, sigorta sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında yeterli bilgi birikimine sahip ve donanımlı uzman elemanlar yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Başvuru Koşulları ve Tarihleri


 • Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak (Yurtdışında öğrenim görenlerin diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış olmalı)
 • Adayların ALES ve Yabancı Dil puanına gerek yoktur.
 • Başvuru için 2 adet fotoğraf gereklidir.

Not: Programa öğrenci alımı henüz başlanmamıştır.

Öğretim Dili, Süresi ve Ücreti


Öğretim dil Türkçe’dir. Öğretim süresi en az 3 yarı yıldır. ilk iki yarı yılda zorunlu ve seçmeli dersler, son yarıyılda ise derslere ek olarak dönem projesi dersi alınır.

 • I. yarı yılda 3 seçmeli 1 zorunlu ders (toplam 40 AKTS)
 • II yarıyılda 3 seçmeli 1 zorunlu ders (toplam 40 AKTS)
 • III. yarıyılda 2 seçmeli ve 1 proje dersi (toplam 20 AKTS)

Öğretim ücreti daha sonra ilan edilecektir.

Öğretim Biçimi


 • Öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.
 • Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden katılacaklardır.
 • Derslerin içerikleri, ödevler ve diğer materyaller için Uzaktan Eğitim Sistemi‘ni kullanılacaktır.
 • Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans yapılacaktır.
 • Öğrenciler her yarı yıl sonunda final sınavları için Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne geleceklerdir.

Dersler


1. Yıl 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SRU 505 Sigorta Hukuku 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders I 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders II 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders III 3 3 10
Toplam 12 12 40
1. Yıl 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SRU 502 Sigorta İstatistiği 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders IV 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders V 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders VI 3 3 10
Toplam 12 12 40
2. Yıl 3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SRU XXX Seçmeli Ders VII 3 3 10
SRU XXX Seçmeli Ders VIII 3 3 10
SRU 598 Dönem Projesi 20
Toplam 6 6 40

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Program Hakkında


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  (BÖTE) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, eğitim teknolojileri alanında uzmanlık kazanmak isteyen herkese yönelik düzenlenmiş akademik bir programdır. Program eğitim ve öğretim teknolojileri alanlarında teorik ve pratik bilgi ve becerileri uzaktan eğitim yöntemi ile öğrencilere sunmayı amaçlamaktadır. Bütün alanlardan öğretmen ve öğretmen adayları ile farklı mesleklerde eğitim çalışmalarında teknoloji entegrasyonu konusunda uzmanlık kazanmak isteyen herkese hitap etmektedir.

Başvuru Koşulları ve Tarihleri


 • Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak (Yurtdışında öğrenim görenlerin diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış olmalı)
 • Adayların ALES ve Yabancı Dil puanına gerek yoktur.
 • Başvuru için 2 adet fotoğraf gereklidir.

Öğretim Dili, Süresi ve Ücreti


 • Öğretim dil Türkçe’dir.
 • Öğretim süresi 3 yarı yıldır. ilk iki yarı yılda zorunlu ve seçmeli dersler, son yarıyılda ise derslere ek olarak bitirme projesi dersi alınır.
  • I. yarı yılda 3 zorunlu 1 seçmeli ders (toplam 12 kredi)
  • II yarıyılda 3 zorunlu 1 seçmeli ders (toplam 12 kredi)
  • III. yarıyılda 1 zorunlu, 1 seçmeli ve 1 proje dersi (toplam 6 kredi)
 • Öğretim ücreti 2017-2018 Güz dönemi için toplam ( 3 yarıyıl toplamı) 9750 TL’dir. Dönem başlarında alınan derslerin toplam kredilerine göre ücret ödenir. Kredi başına 300 TL, proje dersi başına da 750 TL ödenir.
  • I. Dönem 4 ders toplam 12 kredi
  • II. Dönem 4 ders toplam 12 kredi
  • III. Dönem 2 ders toplam 6 kredi + 1 proje dersi

Dersler

Öğretim Biçimi


 • Öğretim uzaktan öğretim şeklinde yapılacaktır.
 • Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden katılacaklardır.
 • Derslerin içerikleri, ödevler ve diğer materyaller için Uzaktan Eğitim Sistemi‘ni kullanılacaktır.
 • Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans yapılacaktır.
 • Öğrenciler her yarı yıl sonunda final sınavları için Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne geleceklerdir.

Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI- UZAKTAN ÖĞRETİM

Program Hakkında

Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bankacılık ve finans alanında çalışan / çalışacak kişilerin niteliklerini artırmayı, bilgilerini güncellemeyi, uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemelerini sağlamayı ve bunları sağlarken de zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Program finans sektörüne ilgi duyan herkese hitap edecek şekilde hazırlanmıştır.

Başvuru Koşulları ve Tarihleri

 • Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak (Yurtdışında öğrenim görenlerin diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış olmalı)
 • Adayların ALES ve Yabancı Dil puanına gerek yoktur.
 • Başvuru için 2 adet fotoğraf gereklidir.

Öğretim Dili, Süresi ve Ücreti

 • Öğretim dil Türkçe’dir.
 • Öğretim süresi en az 3 yarı yıldır. ilk iki yarı yılda zorunlu ve seçmeli dersler, son yarıyılda ise derslere ek olarak bitirme projesi dersi alınır.

I. yarı yılda 2 zorunlu 2 seçmeli ders (toplam 12 kredi)

II. yarıyılda 2 zorunlu 2 seçmeli ders (toplam 12 kredi)

III. yarıyılda 3 seçmeli ve 1 proje dersi (toplam 9 kredi)

 

Dersler

1. Yıl
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
BFU 551 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 3 10
BFU 553 Bankacılık Hukuku 3 3 10
BFU XXX Seçmeli Ders I 3 3 10
BFU XXX Seçmeli Ders II 3 3 10
Toplam 12 12 40
1. Yıl
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
BFU 552 Finansal Yönetim 3 3 10
BFU 554 Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi 3 3 10
BFU XXX Seçmeli Ders III 3 3 10
BFU XXX Seçmeli Ders IV 3 3 10
Toplam 12 12 40
2. Yıl
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
BFU XXX Seçmeli Ders V 3 3 10
BFU XXX Seçmeli Ders VI 3 3 10
BFU XXX Seçmeli Ders VII 3 3 10
BFU 580 Dönem Projesi 10
Toplam 9 9 40

 

Öğretim Biçimi

 • Öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.
 • Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden katılacaklardır.
 • Derslerin içerikleri, ödevler ve diğer materyaller için Uzaktan Öğretim Sistemi‘ni kullanılacaktır.
 • Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans yapılacaktır.
 • Öğrenciler her yarı yıl sonunda final sınavları için Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne geleceklerdir.

 

Ders Listesi:

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Eğitmen T U K AKTS
BFU 551 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
BFU 552 Finansal Yönetim Prof. Dr. Halil SARIASLAN 3 3 10
BFU 553 Bankacılık Hukuku Doç. Dr. Adalet HAZAR 3 3 10
BFU 554 Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
BFU 580 Dönem Projesi 10

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Eğitmen T U K AKTS
BFU 555 Banka Muhasebesi Doç. Dr. Deniz UMUT ERHAN 3 3 10
BFU 556 Finansal Tablolar Analizi Doç. Dr. Adalet HAZAR 3 3 10
BFU 557 Banka Bilanço Analizi Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
BFU 558 Bankacılıkta Risk Yönetimi Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
BFU 559 Menkul Kıymet Yatırımları ve Portföy Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP 3 3 10
BFU 560 Türev Piyasalar Yrd. Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP 3 3 10
BFU 561 Banka İşlemleri ve Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Burcu GÜROL 3 3 10
BFU 562 Bankacılıkta Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Burcu GÜROL 3 3 10
BFU 563 Banka Denetimi Doç. Dr. Adalet HAZAR 3 3 10
BFU 564 Uluslararası Finansal Piyasalar Doç. Dr. Onur SUNAL 3 3 10
BFU 565 Sermaye Piyasaları Hukuku Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
BFU 566 Para Politikası ve Merkez Bankacılığı Doç. Dr. Onur SUNAL 3 3 10
BFU 567 Bankacılık Etik İlkeleri Prof. Dr. Ali HALICI 3 3 10
BFU 568 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Şeref HOŞGÖR 3 3 10
BFU 569 Bankacılıkta Güncel Konular Yrd. Doç. Dr. Nihat DAĞISTAN 3 3 10
BFU 570 Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması Yrd. Doç. Dr. Nihat DAĞISTAN 3 3 10

 

Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

SERMAYE PİYASALARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI- UZAKTAN ÖĞRETİM

Program Hakkında

Sermaye piyasaları alanı, son yıllarda çok popüler olan ve finansal piyasalardaki gelişmelere paralel olarak nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyan bir alandır. Sermaye Piyasası Kurumu 2002 yılı Eylül ayından itibaren sermaye piyasaları alanında müşteriyi bilgilendirerek hizmet sunacak kişiler için Lisanslama sınavı uygulamasını getirmiş, bu alanda çalışan kişilerin lisanslı olma uygulamasını başlatmıştır. Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın ders planlaması yapılırken lisanslama sınav kapsamı da dikkate alınmıştır. Program konuya ilgi duyan ve ihtiyaç hisseden her kesimin ihtiyaçlarını karşılama amacı gütmektedir.

 

Başvuru Koşulları ve Tarihleri

 • Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak (Yurtdışında öğrenim görenlerin diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış olmalı)
 • Adayların ALES ve Yabancı Dil puanına gerek yoktur.
 • Başvuru için 2 adet fotoğraf gereklidir.

 

Öğretim Dili, Süresi ve Ücreti

 • Öğretim dil Türkçe’dir.
 • Öğretim süresi en az 3 yarı yıldır. ilk iki yarı yılda zorunlu ve seçmeli dersler, son yarıyılda ise derslere ek olarak bitirme projesi dersi alınır

I. yarı yılda 2 zorunlu 2 seçmeli ders (toplam 12 kredi)

II yarıyılda 2 zorunlu 2 seçmeli ders (toplam 12 kredi)

III. yarıyılda 3 seçmeli ve 1 proje dersi (toplam 9 kredi)

 

Dersler

1. Yıl
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SPU 501 Sermaye Piyasası Mevzuatı 3 3 10
SPU 502 Yatırım Kuruluşları 3 3 10
SPU XXX Seçmeli Ders I 3 3 10
SPU XXX Seçmeli Ders II 3 3 10
Toplam 12 12 40
1. Yıl
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SPU 503 Sermaye Piyasası Araçları 3 3 10
SPU 504 Takas ve Operasyon İşlemleri 3 3 10
SPU XXX Seçmeli Ders III 3 3 10
SPU XXX Seçmeli Ders IV 3 3 10
Toplam 12 12 40
3. Dönem
Ders Kodu
Ders Adı T U K AKTS
SPU XXX Seçmeli Ders V 3 3 10
SPU XXX Seçmeli Ders VI 3 3 10
SPU XXX Seçmeli Ders VII 3 3 10
SPU 591 Dönem Projesi 10
Toplam 9 9 40

 

Öğretim Biçimi

 • Öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.
 • Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden katılacaklardır.
 • Derslerin içerikleri, ödevler ve diğer materyaller için Uzaktan Öğretim Sistemi‘ni kullanılacaktır.
 • Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans yapılacaktır.
 • Öğrenciler her yarı yıl sonunda final sınavları için Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ne geleceklerdir.

 

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Eğitmen T U K AKTS
SPU 501 Sermaye Piyasası Mevzuatı Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
SPU 502 Yatırım Kuruluşları Doç. Dr. Adalet HAZAR 3 3 10
SPU 503 Sermaye Piyasası Araçları Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
SPU 504 Takas ve Operasyon İşlemleri Doç. Dr. Adalet HAZAR 3 3 10
SPU 591 Dönem Projesi 10

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Eğitmen T U K AKTS
SPU 511 Finansal Piyasalar Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
SPU 512 Finansal Yönetim ve Analiz Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP 3 3 10
SPU 513 Ekonomik Göstergeler, Analizi ve Yorumu Yrd. Doç. Dr. Nihat DAĞISTAN 3 3 10
SPU 514 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Prof. Dr. Halil SARIASLAN 3 3 10
SPU 515 Ticaret Hukuku Uygulamaları Dr. Sezercan BEKTAŞ 3 3 10
SPU 516 Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN 3 3 10
SPU 517 Muhasebe ve Finansal Raporlama Doç. Dr. Deniz UMUT ERHAN 3 3 10
SPU 518 Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP 3 3 10
SPU 519 Kredi ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Doç. Dr. Şenol BABUŞCU 3 3 10
SPU 520 Gayrimenkul Değerleme Doç. Dr. Adalet HAZAR 3 3 10
SPU 521 Gayrimenkul Mevzuatı Dr. Sezercan BEKTAŞ 3 3 10
SPU 522 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi Doç. Dr. Deniz UMUT ERHAN 3 3 10