Eğitmenler İçin Yardım ve Destek

  • Telefon :  +90 312 246 66 66 / 6849 | 5194  (9.00 – 17.00)
    Ahmet Akdere  &  Oylum Öztaş

 

 

Uzaktan Öğretim Uygulama Esasları

 

Öğretim Elemanları için ÖİYS-Moodle Kılavuzları

 

Elektronik Sınav Sistemi (ESS) Kılavuzları

 

Microsoft Teams Kılavuzu (BUZEM)

 

Office 365 Üyelik  Kılavuzu – BİDB

 

Microsoft Teams Üyelik Kılavuzu (BİDB)

 

 

Uzaktan Öğretim Birim Temsilcilerine Yönelik Kılavuzlar

 

Adobe Connect ile Senkron Ders İşleme Kılavuzları

 

İnternet Üzerindeki Diğer Faydalı Araçların Kullanımı 

 Yardım belgelerini açmak için bilgisayarınızda PDF okuyucu olmalıdır. Eğer yoksa ücretsiz olarak kullanılabilen Adobe Acrobat Reader‘ı kullanabilirsiniz.