Genel Bilgiler

Kuruluş


Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 8 Aralık 2011 tarihinde resmi olarak kurulmuştur. Merkez uzaktan öğretim ile ilgili uygulamalar yapmak, farklı akademik programların uzaktan öğretim teknik ve teknolojileri ile verilmesini sağlamak, bu alanda teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve bu çalışmaları paylaşmak üzere çalışmalarını yürütmektedir.

Misyonumuz


 • Üniversite bünyesinde öğretim, eğitim, içerik ve eğitim teknolojilerinin uygulanması alanlarında bilimsel ve yaratıcı çözümler ile destekleri sunmak
 • Uzaktan öğretim alanında dünya çapında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek internet destekli öğretimde sunulan dersleri dinamik bir yapıda oluşturmak
 • Bu alanda projeler geliştirmek
 • Rekabetçi, yenilikçi, araştırmalara açık bir merkez yapısını oluşturmak

Değerlerimiz


 • İşbirliği: Öğrenme topluluklarının yaratılması doğrultusunda görüş ve bilgi paylaşımı bazında karşılıklı çalışmalar yürütür.
 • Esneklik: Paydaşların ve hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hassasiyete sahiptir, bu konuda dengeli bir şekilde planlamaları ve düzenlemeleri gerçekleştirir
 • Yaratıcılık: Keşfetme ve ileriye yönelik çözümleri benimseyen bir yaklaşıma sahiptir. Yeni yaklaşımları etkin öğretim-öğrenme çerçevesinde uygulayan ve edindiği deneyimleri geleceğe taşıyan bir yapıdadır
 • Bütünlük: Sorumlu, şeffaf ve katılımcı bir yapıdadır.
 • Paylaşım: Bilgi paylaşımı ve aktarımına yönelik etkinlikler desteklenir, eğitimde teknoloji kullanılması ve pedagojisine yönelik çalışma ve önerilerin paylaşıldığı ve tartışıldığı ortamlar yaratılır

Vizyonumuz


Başkent Üniversitesi bünyesinde eğitimi çağdaş bir seviyeye getirmede ve yaşam boyu öğrenmenin geniş kitlelere ulaştırılmasında etkin ve aktif bir role sahiptir. Başlıca vizyonumuz:

 • İnternet destekli öğretimde dünya standartlarına uygun ders içeriklerini sunan
 • Uzaktan Öğretim alanında rekabetçi ortamı yaratan ve bu ortamda liderlik yapabilen
 • İnternet destekli öğretimde son teknolojileri kullanan
 • Uzaktan öğretimde sunulan ders içeriklerini dinamik yapıda hazırlayan bir uzaktan öğretim merkezi olmaktır.

Araştırma Alanlarımız


Merkez olarak önemli görevlerimizden biri de uzaktan öğretim alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları paylaşmaktır. Bu kapsamda aşağıdaki konular başta olmak üzere uzaktan öğretim alanında araştırmalar yapmaktayız:

 • Uzaktan öğretimde kullanılan güncel teknolojiler
 • Uzaktan öğretime öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bakışı
 • Uzaktan öğretim programı açmak için ülkemizde var olan yasal mevzuat
 • Kurumların uzaktan öğretim programı açmaya yönelik hazırlıkları
 • Öğretmenlerin uzaktan öğretimdeki rolleri ve hazırlıkları
 • Uzaktan öğretim için içerik geliştirme ve standartlar
 • Öğretim materyalleri için tasarım ilkeleri
 • Uzaktan öğretimde öğrenci-öğretmen iletişimi