Genel Bilgiler

Kuruluş


Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 8 Aralık 2011 tarihinde resmi olarak kurulmuştur. Merkez uzaktan öğretim ile ilgili uygulamalar yapmak, farklı akademik programların uzaktan öğretim teknik ve teknolojileri ile verilmesini sağlamak, bu alanda teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve bu çalışmaları paylaşmak üzere çalışmalarını yürütmektedir.


Misyonumuz

Merkez, Başkent Üniversitesi bünyesinde verilen eğitimi ve öğretimi yaşam boyu öğrenme felsefesi ile zaman/mekân kısıtlamalarını ortadan kaldırarak uzaktan öğretim yoluyla geniş kitlelere ulaştırılmasında etkin ve aktif bir role sahiptir. Bu kapsamda misyonumuz;

 • Üniversite bünyesinde uzaktan öğretim ile yürütülecek programların planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli uzaktan öğretime ilişkin pedagojik ve teknolojik desteği ilgili birimlere sağlamak;
 • Uzaktan öğretim uygulamalarında rol alacak üniversitenin farklı birimleri arasında bilgi akışını sağlamak ve koordinasyonu kurmak;
 • Uzaktan öğretim uygulamalarında görev alacak öğretim elemanları ve idari personele yönelik içerik geliştirme uzaktan öğretimi yürütme kapsamında hizmet-içi eğitimler vermek;
 • Uzaktan öğretim faaliyetleri içeren farklı projelerde var olan uzaktan öğretim altyapısının verimli biçimde kullanılmasını sağlamak üzere planlama ve destek çalışmaları yapmaktır.

Vizyonumuz

Merkez vizyonumuz, üniversite bünyesinde yürütülen uzaktan öğretim uygulamalarının nicelik ve niteliklerinin ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan öğretim taleplerine ve bilgi/iletişim teknolojilerindeki yeniliklerin eğitim alanına sunduğu imkânlar çerçevesinde arttırılmasını sağlamak; örgün öğretimde verimliliği arttırmak üzere var olan kimi derslerin öğrenim kazanımlarından ödün vermeden uzaktan öğretime dönüştürülmesi ve uygulanmasında paydaşlara pedagojik, teknolojik ve içerik geliştirme alanlarında destek sunmaktır.


Değerlerimiz

İşbirliği: Uzaktan öğretim süreçlerinde yer alan farklı birim ve katılımcıların birlikte çalışmasını sağlamak üzere koordinasyonu gerçekleştirir.

Esneklik: Uzaktan öğretimde öğretim elemanı, üniversite ve öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda gerekli hassasiyete sahiptir, bu konuda dengeli bir şekilde planlamaları ve düzenlemeleri gerçekleştirir

Yaratıcılık: Keşfetme ve ileriye yönelik çözümleri benimseyen bir yaklaşıma sahiptir. Yeni yaklaşımları etkin öğretim-öğrenme çerçevesinde uygulayan ve edindiği deneyimleri geleceğe taşıyan bir yapıdadır

Bütünlük: Sorumlu, şeffaf ve katılımcı bir yapıdadır.

Paylaşım : Bilgi paylaşımı ve aktarımına yönelik etkinlikler desteklenir, uzaktan eğitimde teknoloji kullanılması ve pedagojisine yönelik çalışma ve önerilerin paylaşıldığı ve tartışıldığı ortamlar yaratılır.


Araştırma Alanlarımız

Merkez olarak önemli görevlerimizden biri de uzaktan öğretim alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları paylaşmaktır. Bu kapsamda aşağıdaki konular başta olmak üzere uzaktan öğretim alanında araştırmalar yapmaktayız:

 • Uzaktan öğretimde kullanılan güncel teknolojiler
 • Uzaktan öğretime öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bakışı
 • Uzaktan öğretim programı açmak için ülkemizde var olan yasal mevzuat
 • Kurumların uzaktan öğretim programı açmaya yönelik hazırlıkları
 • Öğretmenlerin uzaktan öğretimdeki rolleri ve hazırlıkları
 • Uzaktan öğretim için içerik geliştirme ve standartlar
 • Öğretim materyalleri için tasarım ilkeleri
 • Uzaktan öğretimde öğrenci-öğretmen iletişimi