Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

 Program hakkında


Sağlık Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, yüksek bilgi ve beceriye sahip sağlık işletmecileri yetiştirmektedir. Bu programda öğrenciler toplum sağlığını geliştirmek üzere sağlık sektöründeki uygulamaları ve teorik çerçeveyi içinde barındıran sağlam bir bilgi temeli ve güçlü bir yabancı dil becerisi kazanırlar.

Başvuru tarihleri, program içeriği, dersler ve ücret gibi bilgileri Sosyal Bilimler Enstitüsü web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Posted in Programlar Kategorisi.