BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 
 
 
ANASAYFA

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
2016-2017 Eylül Dönemin'de Açılan Dersler

BÖTE Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Güz Dönemi Haftalık Canlı Ders Saatleri
 • Programda 1. ve 2. dönemide olan öğrenciler, aşağıdaki dersleri alacaklardır. Bir öğrenci en fazla 3 zorunlu ve 1 seçmeli ders alabilir. Seçmeli derslerin içerikleri hakkında dersin sorumluğu ile iletişime geçiniz.
 • 3. Döneminde olduğu halde, aşağıdaki dersleri daha önce hiç almamış ve ya alıp başarısız olan öğrenciler de yine bu tablodaki derslerden bir ya da bir kaçına kayıt yaptırmak zorundadır.
 
 • BÖTU627 ve BÖTU641 dersleri seçmeli ders olup, öğrencilerin bunlardan sadece birini seçip almaları gerekmektedir. Dersler hakkında kısa bilgi şöyledir:
  • BÖTE627 dersi sonunda;
   • Bilişim teknolojilerini tanıyabilecek,
   • Bilişim bilimi ve hukuk biliminin ana yapılarını tanıyabilecek,
   • Bilişim suçlarını tanıyabilecek,
   • Bilişim suçlarında ulusal ve ulusal hukuku tanıyabilecek,
   • Sosyal ağlar (Facebook vb.) ve bilgi güvenliği hakkında bilgi sahibi olabilecek
   • Elektronik imza (E-imza) hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.
  • BÖTE641 dersi sonunda;
   • Web sayfası ve sitesi tanımlarını yapabilecek
   • HTML dili ile kodlama yapıp basit web sayfaları yapabilecek
   • CSS ile web sayfalarının görünümlerini değiştirebilecek
   • Wordpress gibi hazır paketler kullanarak web siteleri yaratabileceksiniz.
  • BÖTE645 dersi sonunda;
   • Unity ile C#kullanımı,
   • Oyun ortamı hazırlama,
   • Butonlar ve olayları kullanarak arayüz hazırlama,
   • Karakter oluşturma ve temel fiziksel özellikleri tanımlama,
   • Bir ekrandan diğer ekrana geçme
   • Basit animasyon hazırlama ve animasyonu kodlama konularında bilgi sahibi olacaklar.
 • 3. Döneme geçip ders kaydını yapacak öğrenciler, aşağıdaki tablodaki 2 zorunlu dersi ve 1 seçmeli dersi almalıdır.
 
 
 • 2016-2017 Güz Dönemi Dersleri 26 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacaktır. Haftalık ders programı burada ilan edilecektir.
 
   
 
Moodle
Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemi
 
  Video Konferans Sistemi  
 
? Öğrenci Destek Filmleri